"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie jest firmą z długoletnią tradycją, nieprzerwanie działającą od 19 stycznia 1913 r. LSS to jeden z wielu podmiotów handlowych, który pod względem ilości placówek i zatrudnienia jest największym w naszym mieście.


“Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców dysponuje dużym potencjałem gospodarczym, na który składa się 39 placówek handlowych, w których obok dominującej branży spożywczej oferuje się również artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, obuwie, odzież, porcelanę i szkło. Największym potencjałem Spółdzielni są jednak ludzie, często związani z nią od lat, którzy tutaj spędzili swoje zawodowe życie. To właśnie im Spółdzielnia zawdzięcza duży majątek, na który składa się około 150 obiektów gospodarczych i administracyjnych dobrze służących całym pokoleniom spółdzielców. Obecnie LSS zatrudnia ponad 500 pracowników i zrzesza 4200 członków.

"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców, stara się podwyższać standard świadczonych przez siebie usług i rozszerzać ich zakres. Jedną z innowacji ostatnich lat jest możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu. Spółdzielnia ma już grono stałych klientów, którzy tę formę sobie upodobali. Towar zamówiony tą drogą może być dostarczony pod wskazany adres. W celu zachęcenia klientów do systematycznych zakupów w sieci placówek LSS, funkcjonuje Karta Klienta "Społem", gwarantująca 4% bonifikaty.

Drugą ważną działalnością oprócz handlu jest produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Pieczywo produkowane jest w czterech piekarniach ilości ca 140 ton miesięcznie a cukiernia "Skierka" wytwarza ca 8 ton ciasta. Produkcja nasza obejmuje ponad 80 asortymentów różnorodnych chlebów i bułek oraz ponad 70 rodzajów ciast i tortów. Atutem naszej produkcji są własne receptury, tradycyjne technologie oparte na naturalnych zakwasach, stosowanie surowców najwyższej jakości oraz wysokie kwalifikacje pracowników. Bogata oferta asortymentowa jest stale poszerzana, tak aby sprostać zmieniającym się trendom i aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających konsumentów. We wszystkich zakładach produkcyjnych został wdrożony system HACCP gwarantując najwyższą jakość wyrobów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody, dyplomy zdobyte na targach i wystawach. Systematycznie postępuje komputeryzacja sieci handlowej Lubelskiej Spółdzielni Spożywców. Umożliwia ona ona stały kontakt działu handlowego ze sklepami, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w zakresie zaopatrzenia, działań marketingowych i promocji. Warto odnotować fakt, nasza Spółdzielnia była inicjatorem i współorganizatorem I Krajowych Targów Spółdzielczych, które czterokrotnie odbyły się w Lublinie, po raz pierwszy w 1996 r. W roku 1997 podczas II Targów Spółdzielczych - Lubelska Spółdzielnia Spożywców otrzymała odznakę "Za zasługi dla Spółdzielczości" a w 2004 roku prestiżową nagrodę "Kapelusz Merkurego" przyznaną "za istnienie na rynku w trudnych czasach dla polskiego handlu" Od początku istnienia dużą wagę przykładano do różnorodnej działalności społeczno - kulturalnej i oświatowej. Od 1916 r.,funkcjonuje biblioteka, od lat popularnością cieszą się dwa ośrodki "Praktyczna Pani". Bardzo aktywnie pracuje Klub Seniora, skupiający długoletnich członków Spółdzielni. W 80-lecie istnienia LSS w 1993 r. zorganizowana została Izba pamięci.

"Społem" LSS prowadzi akcje charytatywne na rzecz instytucji i stowarzyszeń, fundacji, szpitali, domów dziecka i osób fizycznych. Spółdzielnia współpracuje z wieloma firmami: producentami i dystrybutorami. Jest wiarygodnym, solidnym partnerem, terminowo wywiązującym się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów. Utrzymanie silnej pozycji Lubelskiej Spółdzielni Spożywców na lokalnym rynku jest dla jej kierownictwa sprawą bardzo ważną.

Obecnie najważniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana mentalności klienta. Chodzi przede wszystkim o to, by konsument uwierzył, że w polskich, gustownie i funkcjonalnie urządzonych sklepach można również nabyć towar po atrakcyjnych cenach, uczestniczyć w interesujących promocjach i degustacjach oraz korzystać z nowoczesnych i niekonwencjonalnych sposobów sprzedaży. Powinien również mieć świadomość, że polskie sklepy to miejsca pracy dla setek ludzi, co jest w dzisiejszych czasach sprawą bardzo istotną. "Osiągnięcie tego celu będzie dla nas wielkim sukcesem".

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie, Stefana Prymasa Wyszyńskiego 15, 20-102 Lublin.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.lublin.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym biuro@lss.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.lublin.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej